Oznámenie o úprave ceny hodinovej sadzby pri opravách UBF

Na základe úpravy minimálnej mzdy podľa
- Zákona č. 663/2007 Z.z.o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
- Oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.300/2022 Z.z.
- Zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- Zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

CENNÍK HODINOVEJ SADZBY PRI OPRAVÁCH A PRETLÁČANÍ KANALIZÁCIE PLATNÝ OD 01.02.2023

  • Práca 1 hod. 14,79 € /byty a NP v správe KRASBYTU s.r.o./
  • Použitie stroja 1 hod. 10,00 €
  • Práca 1 hod. 18,16 € /ostatní/


Cena je stanovená bez DPH.
DPH bude účtovaná podľa platných predpisov.

Prílohy na stiahnutie