Preskúšanie sirén 8.12.2023

Informujeme občanov a širokú verejnosť, že v piatok 8. decembra 2023 o 12:00 hod. bude vykonané hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén civilnej ochrany. Za pochopenie ďakujeme.