Oznámenie o úplnej uzávierke tunela Horelica

Oznámenie o úplnej uzávierke tunela Horelica a prípojných komunikácií I/11A v km 414,300 – 419,400

Druh uzávierky: úplná
Dĺžka uzávierky: 5,1 km
Dĺžka obchádzky: 5,2 km
Dôvod uzávierky: Dôvodom úplnej uzávierky je o.i.:

  • úprava a doplnenie tunelového rozhlasu,
  • modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia nechránených únikových ciest a nášľapných plôch núdzových východov v tuneli,
  • doplnenie bezpečnostných zariadení na portáloch tunela,
  • plánovaná oprava vozovky cesty Iú11A v km 417,400 – 418,825.


Termín uzávierky:
10. augusta 2018 (piatok) od 22,00 hod  - 20. augusta 2018 (pondelok) do 04,00 hod.

Žiadateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Povolenie vydal:
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2018/029615/2/BIL zo dňa 23.07.2018