Veľkonočné bohoslužby - priame prenosy

Farský úrad Krásno nad Kysucou dáva do pozornosti slávenie sv. omší a obradov počas Veľkej Noci:

  • Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru nášho Pána, pri ktorej boli ustanovené sviatosti kňazstva a Eucharistie. Na základe povolenia Svätej stolice môže byť večerná sv. omša slávená bez účasti ľudí v tejto výnimočnej situácii. Preto i u nás bude táto sv. omša bez veriacich o 18:00 hod. Budete ju môcť sledovať v priamom prenose, tak ako nedeľné sv. omše.
  • Na Veľký piatok sa podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistia. V tento deň je prísny pôst od mäsa  i od jedla. O 10:00 vás pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude z kostole a bude sa vysielať v priamom prenose. Obrady Pánovho utrpenia a smrti začnú popoludní o 15:00 hod. Opäť bude možnosť ich sledovať v priamom prenose. Podľa usmernení z Biskupského úradu Boží hrob tento rok nebude, aby sa predišlo nebezpečenstvu zhromažďovania.
  • Na Bielu sobotu sa Veľkonočná vigília začne po západe slnka o 19:30 hod. v priamom prenose. V čase, keď sa bude sláviť Veľkonočná vigília, môžeme umiestniť zapálenú sviečku do okien našich domov a prípadne i vystaviť kríž alebo obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci skutočne vstal z mŕtvych. Je to stará veľkonočná tradícia, ktorou môžeme vydať svedectvo, že Ježiš je Svetlom nášho života, svetlom, ktoré nezapadá, ako o tom vo veľkonočnej noci s radosťou a rozochvením spievame.
  • Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší sviatok pre nás kresťanov - katolíkov. Sv. omša bude o 10:00 v priamom prenose.