Farebný týždeň v škole

V Základnej škole Mládežnícka sa každoročne koná Farebný týždeň. Každý deň v tomto týždni sa budeme venovať jednej farbe, ktorá symbolizuje niečo vzácne, výnimočné, niečo čo stojí za povšimnutie. Každú farbu si v rámci vyučovania pripomenieme farebným oblečením. A takto to bude vyzerať:

Farebný týždeň v škole