Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Struhy

Mesto Krásno nad Kysucou chce v najbližších dňoch začať s kompletnou revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Struhy. Ide o plochu 2540 metrov štvorcových a celý projekt financuje mesto z vlastných zdrojov.

Zámerom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Struhy v meste Krásno nad Kysucou, konkrétne sa jedná o plochu zelene medzi dvoma bytovými domami. Cieľom projektu je vytvorenie relaxačno - športovej zóny, ktorá by obyvateľom sídliska poskytla pridanú hodnotu bývania.

V súčasnosti sa jedná o nádvorie medzi bytovými domami s trávnatým porastom bez bližšie špecifikovaného využitia. Riešené územie je súčasťou pásu trávnatej plochy medzi 7 bytovými domami, ktoré sú vsadené medzi existujúcu výstavbu individuálnych rodinných domov. V dnešnej dobe slúži tento "vnútroblok" najmä ako venčovisko, kde prirodzene vznikli vychodené chodníky bez spevnenia.

Po revitalizácii tohto územia vzniknú športovo - rekreačné plochy s doplňujúcimi sadovníckymi úpravami, ktoré spolu s logickou sieťou novovzniknutých spevnených plôch a chodníkov plôch budú vytvárať jeden celok - priestor na oddych a rekreačný šport. V území tak vznikne moderné detské ihrisko, work - outové športovisko, fitnes zóna a trávnatá plocha s možnosťou využitia na hry (futbal a pod.).

V rámci projektu sa uskutoční aj výsadba nových drevín, živého plotu, trvalkového záhonu a založenie trávnatých plôch. Prebehnú úpravy a dobudovanie spevnených plôch, osadenie mobiliáru, lavičiek, osvetlenia a prvkov športového a rekreačného charakteru.

Veríme, že výsledok revitalizácie prinesie príjemné prostredie plné zelene, kde budú môcť nielen obyvatelia sídliska, ale aj občania a návštevníci mesta stráviť svoj voľný čas a venovať sa športu, oddychu, či meditácii.

Súčastný stav:

(kliknutím zväčšíte)

Navrhovaný stav - vizualizácia:

(kliknutím zväčšíte)

Ilustračné fotky navrhovaných prvkov:

(kliknutím zväčšíte)