Stavanie mája – oslava krásy a ženskosti

Stavanie mája je tradícia, ktorá je vo viacerých slovenských obciach stále živým každoročným zvykom. Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu. Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Máj je niekoľko metrov vysoký strom, väčšinou smrek alebo breza, ktorý sa zvykne dozdobovať rôznymi stužkami či mašľami.

Nebolo tomu inak ani v nedeľu 30. apríla 2017 kedy sa za účasti primátora mesta Jozefa Grapu a hostí poslanca NR SR Jána Podmanického, poslanca ŽSK Jozefa Cecha a Pavla Valárika vedúceho Odboru výstavby a bytovej politiky spolu s členmi DHZ Krásno nad Kysucou staval máj pred mestským úradom. Šikovné detičky z folklórneho súboru Drevárik spievali a ozdobovali máj farebnými stužkami a nechýbala ani folkórna skupina Vrabčiar.

Vztýčený máj ostáva spravidla počas celého mesiaca máj, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája a mohla sa konať májová veselica.

Galéria k článku