Oslavy 40. výročia založenia Folklórnej skupiny Krásno Nad Kysucou

Záver mesiaca september 2017 sa zapíše do spomienok súčasných aj bývalých členov Fsk Krásno nad Kysucou (terajší názov VRABČIAR). Oslavovali svojich krásnych 40 rokov vzniku. V slávnostnom programe vystúpila domáca Fsk Vrabčiar, Heligonkári Jarky Jelínkovej, Detský FS Drevárik, Fsk Zborovanka, Detská spevácka skupina Sedmohlások, Krásňanka. Slovom a spevom sprevádzala Zuzka Gacíková-Zuzčáková. Za prítomnosti vzácnych hostí, primátora Jozefa Grapu a zástupcu primátora Jaroslava Pagáča mesta Krásno nad Kysucou, poslanca Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Cecha, riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska Silvie Petrekovej, manželov Kužmových, boli odovzdané ďakovné listy mesta Krásno nad Kysucou a blahoprajný list a pamätné listy od Žilinského samosprávneho kraja a Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, kytice kvetov, krásne ruže, vecné dary.... bývalým aj súčasným členom folklórnej skupiny. Členovia Fsk VRABČIAR ďakujú mestu Krásno nad Kysucou, Žilinskému samosprávnemu kraju ako aj Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci, Jozefovi Cechovi ako aj manželom Kužmovým za vzácne slová uznania a vďaky, ktorých nikdy nie je dosť a ktoré si členovia Fsk veľmi vážia. Boli veľmi hrdí a vďační na svoje nové kroje, krásny bulletin, kľúčenky so symbolom vrabčeka, ktoré si mohli zabezpečiť vďaka príspevku svojho mesta, Žilinského samosprávneho kraja a svojich vzácnych sponzorov. Členovia Fsk VRABČIAR pevne veria, že svojimi vystúpeniami budú i naďalej rozdávať radosť a zachovávaním a šírením tradícii našich predkov budú hrdo reprezentovať svoje mesto a región doma i v zahraničí.

A. Trauerová, členka Fsk VRABČIAR

Poďakovanie Folklórneho súboru Vrabčiar

Galéria k článku