• Home
  • Novinky z kultúry

Novinky z kultúry

Stavanie mája 2021

Stavanie mája 2021

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, obnovujúcej sa prírody a lásky. Na Slovensku máje stavajú ako okresané stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je súca...