• Home
  • Novinky z kultúry

Novinky z kultúry

Vianoce, čas pomáhať druhým

Vianoce, čas pomáhať druhým

Vianoce sú sviatkom lásky, spolupatričnosti rodiny a pokoja. Ľudia cestujú aj tisíce míľ, aby sa stretli so svojimi rodinnými príslušníkmi pri štedrovečernom stole. Počas Vianoc túžia  byť spolu s najbližšími. Rodiny spájajú neviditeľným putom....