• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2012

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2012

Predaj a prenájom majetku mesta 2012
Dátum zverejneniaPredmet
21.11.2012

Mesto Krásno nad Kysucou ponúka od 1.1.2013 na prenájom kancelárske priestory, situované na prízemí Mestského úradu v centre mesta o rozlohe 55,40m2 a 27,90m2 spoločných priestorov, ktoré v minulosti slúžili pobočke VÚB banky, a.s.. V okolí sú k dispozícii priľahlé parkoviská, ktoré sú podobne ako vstup do budovy monitorované kamerovým systémom.

V prípade záujmu a pre získanie podrobných informácií prosím kontaktujte zástupcu primátora mesta Jaroslava Pagáča, tel. č. 0917 529 045.

13.11.2012

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.91/2012 schválilo prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a zámer prevodu majetku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za účelom odpredania nasledovného majetku v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza za garážami pri sútoku rieky Kysuca a Bystrica o výmere cca 300 m2 a to:

- pozemok p.č. 6417/2 – ostatné plochy

- pozemok p.č. 6417/277 - ostatné plochy

13.11.2012

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.92/2012 schválilo prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a zámer prevodu majetku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za účelom odpredania majetku v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza za zdravotným stredisko o výmere cca 100 m2 a to:

- pozemok p.č. 44/1- ostatné plochy

13.11.2012

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.94/2012 schválilo zámer prenájmu majetku Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle §9a ods. 8 písm. c) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za účelom prenájmu majetku v katastrálnom území Krásno nad Kysucou a to:

- budovy kolkárne na štadióne v Krásne nad Kysucou