• Home
  • Voľby prezidenta Slovenskej republiky...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií:

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke:
www.minv.sk/?volby-prezidentsr