Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.12.2020

Oznamujeme, že v termíne od: 9.12.2020 07:30 do: 9.12.2020 17:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedené v prílohe tohto oznamu:

Prílohy na stiahnutie