Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 je info@mestokrasno.sk

Podľa § 49 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 8. januára 2020.

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

  • v listinnej forme osobne na sekretariát MsÚ počas úradných hodín Mestského úradu
  • alebo elektronicky ako sken /emailom/ na adresu: info@mestokrasno.sk
  • alebo prostredníctvom pošty na adresu: Mesto Krásno nad Kysucou-Mestský úrad, Ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou

Úradné  hodiny:
Pondelok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 7.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. – 13.00 hod.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Hlasovací preukaz pre voľby do NR SR 2020