Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR 2020 je info@mestokrasno.sk

Relevantné informácie o podmienkach hlasovania poštou: http://www.minv.sk/?nr20-posta2