• Home
  • Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb (PDF, 207,6 kB).

 

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

  • Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 154/2022 zo dňa 15.06.2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou bude mať 12 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.
  • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 155/2022 zo dňa 15.6.2022 schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 par. 11, odst. 4, písm. i) v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie voľby primátora rozsah výkonu jeho funkcie na celý úväzok.

Oznámenie o počte obyvateľov

  • Mesto Krásno nad Kysucou v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb. Počet obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou ku dňu vyhlásenia volieb je 6568.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do VÚC 29.10.2022, pre mesto Krásno nad Kysucou

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola Michalkov č.s. 613

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: Mestský úrad - prízemie č.s. 1255, budova MsÚ

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s.1343 - pavilón „B"

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167, prízemie

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Budova-obchod Zákysučie č. 1528

Delegovanie členov do špeciálnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou (1. poschodie, kancelária č.11), najneskôr do 9. októbra 2022.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie: info@mestokrasno.sk.

Tel.: 041/4385200

Kontaktné údaje na zapisovateľa mestskej volebnej komisie

  • Marta Buková,
  • Mestský úrad - podateľňa - prízemie, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
  • prítomná v kancelárii v dňoch pondelok od 14.00 hod. do 15.00 hod. streda od 15.00 do 17.00 hod..
  • Kontakty: tel: +mobil: +421 908 533 835, +421 41 4385 200, e-mail: info@mestokrasno.sk

Upozorňujeme
Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom so zapisovateľom mestskej volebnej komisie, keďže zapisovateľ, nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii.

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa volebnej komisie (PDF, 30 kB)

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do MsZ v meste Krásno nad Kysucou je 200.
  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre primátora v meste Krásno nad Kysucou je 200.

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22