• Home
  • Rozvojom futbalových schopností k pod...

Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí

Názov malého projektu: Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí
Celkové náklady: 21 604,00 Eur
Výška príspevku EFRR: 18 363,40 Eur
Výška príspevku ŠR SR: 2 160,40 Eur
Konečný užívateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Doba realizácie: 01.09.2021 – 30.06.2022

 

logá projektu

FOND MALÝCH PROJEKTOV