• Home
  • Projekt: Odkrývanie a ochrana spoločn...

Projekt: Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva

Názov malého projektu: ODKRÝVANIE A OCHRANA SPOLOČNÉHO DEDIČSTVA
Celkové náklady: 18 965,00 Eur
Výška príspevku EFRR: 16 120,25 Eur
Výška príspevku ŠR SR: 1 896,50 Eur
Konečný užívateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Doba realizácie: 01.04.2022 – 31.12.2022

logá projektu

FOND MALÝCH PROJEKTOV