• Home
  • Opatrovateľské služby v Krásne nad Ky...

Opatrovateľské služby v Krásne nad Kysucou

Logá EU

Opatrovateľské služby v Krásne nad Kysucou
dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023

Výška spolufinancovania projektu z prostriedkov ESF a EFRR:
195 840,00 Eur

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“


Odkaz na riadiaci orgán (RO) pre OP ĽZ: www.employment.gov.sk
Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk
Odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán (SO): www.minedu.sk