Mesto Krásno berie do škôlky už dvojročné deti

Niektoré mesta a obce na Slovensku majú problém umiestniť  aj 5 ročné detí, ktoré zo zákona musia navštevovať  predškolských zariadenia. Iná situácia je v našom meste, kde  je možnosť  umiestniť  deti už od 2 rokov. Dokonca ponúkame možnosť iným obciam a občanom z iných obcí, ktorým nevyhoveli  žiadosti  o umiestnenie dieťaťa do materských škôl.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu od septembra bude v predškolských zariadeniach v Krásne nad Kysucou možnosť prihlasovať už deti od 2 rokov, t.j. dieťa , ktoré do 30.8.2023 dosiahlo vek 2 roky bude môcť byť umiestnené v našich materských škôlkach. Je to možné vďaka tomu, že mesto už dlhodobo rieši rekonštrukciu a výstavbu nových tried v našom meste.

Prioritou vedenia mesta je vytvárať dobré podmienky pre život v meste mladým rodinám a okrem iného je to  aj možnosť umiestniť všetky detičky do materskej školy tak, aby  obidvaja rodičia mohli v tejto ťažkej dobe pracovať a zarobiť peniaze na chod domácnosti. Dúfam, že táto príležitosť priláka ďalšie mladé rodiny do nášho mesta.

Galéria k článku