Prijímacie skúšky a zápis do ZUŠ Krásno nad Kysucou

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou oznamuje rodičom a deťom, že v dňoch od 6. do 24. júna 2022 budú prebiehať PRIJÍMACIE SKÚŠKY a ZÁPIS do:

 • hudobného odboru, v ktorom môžu študovať hru na:
  klavíri,
  akordeóne
  husliach
  zobcovej flaute, klarinete, saxofóne
  gitare
  violončele
  bicích nástrojoch
  spev
  na cimbale
 • tanečného odboru:
  ľudový tanec
  moderný tanec
  klasický tanec/balet
 • výtvarného odboru

Prihlásiť sa môžete elektronicky, prihlášku nájdete na www.zusknk.edupage.org