Zrušenie verejných bohoslužieb

Farský úrad v Krásne nad Kysucou v nadväznosti na prijaté protipandemické opatrenia ktoré zakazujú verejné slávenie bohoslužieb oznamuje, že s platnosťou od 25. novembra 2021 sú plánované sväté omše a pobožnosti zrušené. V nedeľu 28.11.2021 o 10:30 hod. bude online vysielaný priamy prenos sv. omše z kostola sv. Ondreja apoštola. Všetci ste srdečne pozvaní aspoň takto online sláviť svätú omšu a stretnúť sa s našim spasiteľom Ježišom Kristom. Odkaz na živé vysielanie bude zverejnený krátko pred začiatkom sv. omše v mobilnej aplikácii a na webstránke mesta.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto kostol bude počas dňa otvorený od 9:00 do 17:00. Adoráciu možno zrealizovať vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola.

Adventné vence si môžete priniesť počas soboty do kostola (v Krásne i v Kalinove) a položiť ich pred oltár. V nedeľu počas sv. omše ich požehnáme a potom popoludní si ich môžete vyzdvihnúť.