Zmena vývozu TKO od 12.4.2021

Oznamujeme občanom, že od 12.4.2021 sa bude vyvážať TKO z rodinných domov každý nepárny týždeň následovne:

Pondelok
Časť Blažkov, Krásno: Ul. Struhy, Ul. 9. Mája, Mládežnícka ul., Lesnícka ul., Ul. Mudr. Hálka, Ul. 1. Mája od Mestského úradu k zdravotnému stredisku

Utorok
Ul. 1. Mája od Mestského úradu po poštu, Ul. Lazná, Hôrky, Ul. Karola Pagáča, Ul. Obrancov mieru, Kysucká cesta, Žilinská cesta po Námestie mieru (pri kostole), hlavná cesta smerom na železničnú stanicu až do Gundáša

Streda
Ul. SNP, Ul. Revolučná, pod Estakádou, Kalinovská cesta, Radovka č. 2, Ul. Horníková, pri moste lásky, Ul. Kuljovských

Štvrtok
Ostatné časti Kalinova

Piatok
Sídlisko Zákysučie, Sídlisko Struhy, Sídlisko na Ul. 1. mája, Ul. Sojčáka, Dielničky, Vlčov, Uhliská