Oznam pre nájomcov hrobových miest

Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo virtuálny cintorín, na ktorom môžu občania nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť aj polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež fotografiu náhrobku. Nájdu tu taktiež informáciu, dokedy majú zaplatené nájomné za hrobové miesto.

Žiadame preto občanov, aby v prípade, že chcú realizovať úhradu nájomnej zmluvy, najskôr prišli na mestský úrad (prízemie, kancelária č. 3 - Pokladňa), kde im bude predĺžená nájomná zmluva, doplnení pochovaní do hrobového miesta a aktualizované ostatné údaje nájomcu hrobového miesta.

Prosíme Vás, aby ste neposielali platby bez predchádzajúcej komunikácie s mestom.

Virtuálny cintorín nájdete na tejto adrese: https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168

Bližšie informácie:
Tel.: 041/4308917
E-Mail: elena.drahnakova@mestokrasno.sk