Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo virtuálny cintorín

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný, je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet, návštevou virtuálneho cintorína.

Naše mesto má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby mesta Krásno nad Kysucou, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest mesta Krásno nad Kysucou. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o..

Portál slúži nielen občanom mesta Krásno nad Kysucou, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintorínoch v Krásne nad Kysucou. Virtuálny cintorín pre naše mesto je prístupný na tejto adrese: https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168

Virtuálna sviečka
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Preto sme pre vás pripravili možnosť svojim zosnulým, blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta. Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168 kde sa kliknutím na konkrétne hrobové miesto dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.

Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.