Na adventnom venci už svieti prvá svieca

V nedeľu 28. novembra 2021 sa začal advent a kresťania na adventných vencoch zapálili prvé sviečky. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.

Tradičné rozsvietenie adventného venca sa tento rok konalo bez sprievodného programu. Vopred neohlásené bolo aj zapálenie prvej adventnej sviečky, ktorú zapálil primátor mesta Jozef Grapa a dekan farnosti Marian Vojtek.

Adventný veniec je symbolom príchodu, očakávania, ktoré teraz prežívame, preto potrebujeme vieru a nádej, ktorú nám dáva spasiteľ“, povedal M. Vojtek.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. „Adventný veniec pred mestským úradom sme rozsvietili pre všetkých krásňanov, ale i turistov mesta. Zapálením prvej sviece Mier by sme si v duši mali pripomenúť mier. Druhá svieca symbolizuje Vieru, teda že sa budeme ako kresťania správať. V meste je pripravená aj tradičná vianočná výzdoba a určite nás poteší i nová svetelná brána ako vstup na námestie. Zavesíme tam zvonček pre šťastie, aby v našich srdciach zavládol pokoj a mier v tomto covidovom období“, dodáva primátor Jozef Grapa.

Klasický adventný veniec by mal byť v tvare kruhu, pretože okrúhly veniec, ktorý nemá ani začiatok, ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život, ktorý kresťania našli v Kristovi.

Galéria k článku