Folklorista telom i dušou, taký bol Jozef Murín

V sobotu 1. mája 2021 sme sa naposledy rozlúčili s Jozefom Murínom st.

Každému v našich srdciach zostane už len pamiatka. Pamiatka na človeka, ktorý od svojej mladosti žil kultúrnym a spoločenským životom. Vyoral hlbokú stopu vo folklórnom hnutí. Bol vynikajúcim odborníkom, láskavým a prajným človekom. Svoj večný odkaz navždy zanechal vo svojich deťoch, vnúčatách a vo svojich blízkych.

Narodil sa 15. októbra 1951 v Oravskej Lesnej, kde ako 7 ročný nastúpil na základnú školu, ktorú úspešne ukončil v roku 1967. V štúdiu pokračoval ďalej a v roku 1970 získal výučný list v odbore stolár na Strednej drevárskej škole v Turanoch. V rokoch 1976-1981 formou diaľkového štúdia popri zamestnaní absolvoval maturitné vzdelanie na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Po ukončení stredoškolského štúdia, začal pracovať v Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou. Neskôr nastúpil ako pedagóg praktického odborného výcviku na Stredné odborné učilište drevárske v Krásne. Počas svojho dlhoročného pôsobenia v školstve zastrešoval viacero pedagogických pozícií, ako aj pozíciu zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie. Ako dlhoročný pedagóg, nie len v práci, ale aj v osobnom živote sa snažil naďalej napredovať a vzdelávať sa, preto v rokoch 2000-2001 absolvoval vysokoškolské štúdium na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici v odbore Majster odbornej výchovy.

Rád získaval nové priateľstva, stretal nových ľudí, s ktorými sa vždy vedel podeliť v oblasti folklóru a ľudového umenia, čo ho viedlo až k založeniu Folklórneho súboru Drevár v roku 1976, kde aktívne aj pôsobil. Práve tu bol ten okamih, kde stretol svoju osudovú lásku a neskôr manželku Vierku, s ktorou mal tri deti Eriku, Jozefa a Mareka.

Neskôr sa stal právoplatným vedúcim folklórneho súboru až do smrti bol jeho stálicou. Za tie roky sa v súbore vystriedalo mnoho tanečníkov, spevákov, či muzikantov, ktorí si budú navždy pamätať chvíle strávené na pódiu, či mimo neho, a to zásluhou vedúceho Jožka Murína st.

Vďaka jeho úsiliu folklórny súbor Drevár po celé roky udržiaval ľudové zvyky predovšetkým regiónu Kysúc ale aj celého Slovenska v spevoch, hudbe a tancoch. Právom získal v roku 2011 Pamätnú plaketu predsedu Žilinského samosprávneho kraja a taktiež v roku 2016 Ocenenie primátora mesta Krásno nad Kysucou za rozvoj kultúry a tradícií v meste.

Česť jeho pamiatke!

rodina Jozefa Murína

Galéria k článku