Vieme správne separovať?!

Mesto Krásno nad Kysucou hľadá spôsoby a možnosti ako znížiť náklady na komunálny odpad /KO/. Nechceme pristúpiť k stálemu navýšeniu poplatkov, ktoré odrážali poplatky štátu, cenu práce a ďalšie náklady, ktoré by znášali občania mesta. Aby sme urobili správne rozhodnutie, nie len na základe našich dojmov, je potrebné sa odraziť od odborných výsledkoch.

Preto sme analyzovali množstvo odpadov, možnosti separovania a znižovania KO. Už prvé percentá ukazujú, že prevyšujeme výšku na jedného obyvateľa a tvoríme viac KO ako je priemer na Slovensku o 1/5. Tento odpad treba zaplatiť na skládkach, poplatky štátu a stojí to veľa finančných prostriedkov. V spolupráci s odbornou firmou sme na začiatku roka urobili analýzu vzoriek odpadu z bytových domov, kde je najhoršia disciplína v separovaní. Rozobrali sme odpad zo sídliska v Zákysučí, Struhy, zo starých bytoviek z Májovej ulice a z centra mesta. Skupina ľudí roztriedila odpad, ktorý bol v kontajneroch pred vyvezením a skonštatovali sme, že komunálny odpad bol obsiahnutý len niečo nad 20% a zvyšok bol odpad, ktorý sa dá separovať, kompostovať len treba chcieť.

Vykonanú analýzu som mal v pláne oveľa skôr aby sme nemuseli donekonečna zvyšovať poplatky za KO ale hľadať riešenie ako poplatky znížiť. Potešilo ma, že dlhodobá osveta v rámci separovania skla a plastov je úspešná a vieme separovať tieto komodity na celkom slušnej úrovni a v KO sa nachádza len 8% plastov a 8% papiera. V týchto komoditách pri bytových domoch sme zabezpečili zberné nádoby aby sa tieto zložky separovali. Je tu ešte priestor na zvýšenie povedomia separovania papiera, viacvrstvových tetrapakov z mlieka, džúsov, kartónov a kovových nádob z nápojov, ktoré patria do žltého kontajnera. Žiaľ, pre lenivosť ľudí, ktorí nemajú, alebo nechcú mať čas, papier nehádžu do modrého kontajnera, ale do zmesovej, čiernej nádoby. Najzarážujucejšie je, že viac ako 21% odpadu tvoria potraviny, ešte v neporušenom obale /mäso, pečivo, zákusky/ a iných pochutín, ktoré sú často v pôvodnom stave. Ľudia si nevážia prácu iných, míňajú peniaze za potraviny, ktoré nezužitkujú, znečisťujú tak planétu, mrhajú energie na chladenie, mrazenie potravín a náklady na dopravu. V nádobách bol aj bioodpad, ktorý tvoril až 40% ovocie, zelenina a ďalšie produkty, ktoré sú kompostovateľné“, uviedol primátor Jozef Grapa.

Preto sme sa rozhodli zabezpečiť ďalšie kompostéry, ktoré budú v jarných mesiacoch rozmiestnené k jednotlivým bytovým domom, aby obyvatelia mohli biologicky rozložiteľný odpad separovať. Našou snahou je poskytnúť kompostéry bezplatne občanom rodinných domov, ktorí sa dodatočne prihlásia na odber kompostéru.

„Z analýzy vyplýva, žeby sme vedeli znížiť KO o 80% ale viem, že ideálne sa niektoré veci nedajú robiť, tak budem rád ak KO znížime aspoň o polovicu postupne, počas tohto volebného obdobia", dodal primátor.

Mesto sa snaží robiť všetky možné aktivity, ale je potrebná iniciatíva a spolupráca s občanmi, rôznymi združeniami aby sme chránili naše mesto, planétu, pretože práve na nej je jediný možný život.

Prílohy na stiahnutie

Galéria k článku