Veterinárne opatrenia na kontrolu vtáčej chrípky

Vážení spoluobčania, 
dňa 27. januára 2020 Veterinárny ústav Zvolen potvrdil vírus vtáčej chrípky v obci Stará Bystrica. Keďže mesto Krásno nad Kysucou spadá do pásma dohľadu nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa nášmu mestu opatrenia uvedené v priloženom dokumente.

Žiadame najmä všetkých chovateľov hydiny a vtákov o ich dodržiavanie.

Zároveň žiadame všetkých chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby najneskôr vo štvrtok 30.01.2020 osobne, telefonicky alebo e-mailom nahlásili svoj chov na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou (č.dverí 7). Tel. číslo: 041/4308925, e-Mail: petra.konusiakova@mestokrasno.sk

Prílohy na stiahnutie