Posledná rozlúčka s Mons. Ľudovítom Balážim

V sobotu 7. marca 2020 v rodnej obci a poslednom bydlisku Mons. Ľudovíta Balážiho v Cabaj-Čápore, prišlo povedať posledné zbohom a odprevadiť ho na poslednej ceste nielen množstvo kňazov, kanonikov, biskupov ale i viacero občanov z Krásna nad Kysucou a zo Zborova nad Bystricou. Mesto Krásno zabezpečilo autobus pre ľudí, ktorí sa chceli s týmto vzácnym a výnimočným človekom rozlúčiť a vzdať  mu úctu na poslednej ceste.

Za všetkých  Krásňanov a  Zborovanov sa v miestnom kostole rozlúčil náš primátor Jozef Grapa, ktorý vyzdvihol 33. ročné pôsobenie Mons. Ľudovíta Balážiho v našich farnostiach.  Spomenul, že pre  Krásňanov a Zborovanov to bol nielen duchový otec, ale stal sa aj súčasťou ich rodín. Veď počas toho obdobia bol prepojený skoro s každou rodinou pri udeľovaní viacerých sviatostí. Stovky ak nie tisíce ľudí prijalo z jeho rúk sviatok krstu, priviedol našich občanov k 1. sv. prijímaniu, bol pri nás keď sme prijímali sviatok birmovania a množstvám dvojíc  požehnal pri sviatosti manželstva.

Primátor pri rozlúčke zdôraznil, že tak ako sa dnes lúčime s Mons. Ľudovítom Balážim, tak sa on lúčil v našich farnostiach so stovkami našich príbuzných a známych. Vďaka jeho pôsobeniu je v nás silno zakorenená viera v Boha a úcta k cirkvi. Každoročne sme chodili so starostom Zborova podať ruku nášmu duchovnému otcovi k narodeninám a vždy sme sa vracali v spomienkach na Kysuce.  Bolo cítiť, že nás Krásňanov a Zborovanov má v srdci a často sa o nás vyjadroval ako o ľudoch, ktorí sú pre neho druhou domovinou.

Mons. Ľudovít Baláži bol a zostane veľký človek, kňaz, pretože  jeho zásluhou sa  podarilo v obci Zborov nad Bystricou postaviť kostol a v meste Krásno nad Kysucou novú faru. Bolo to v neľahkom období normalizácie, keď štát nebol naklonený takýmto cirkevným stavbám. Primátor mesta vyslovil vďaku v mene svojom, v mene občanov Krásna a obce Zborov, poďakoval za všetko materiálne i duchovné čo v našich obciach zanechal.

Ďakujeme Bohu za jeho život na zemi a modlíme sa za jeho život nebeský v spoločenstve svätých. Nech sa Vám náš Milosrdný otec na nebesiach odplatí za váš kňazský život na Kysuciach a  odmení vás za Vašu dušpastiersku službu.

Odpočívajte v Kristovom pokoji.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Galéria k článku