Opatrenia mesta k aktuálnej epidemiologickej situácii

Vzhľadom k súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii kedy došlo k nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19, krízový štáb mesta Krásno nad Kysucou prijal dňa 26.6.2020 nasledovné preventívne opatrenia:

  • nariadil zatvorenie základnej školy, ul. Mládežnícka a školských zariadení dňom 29.6.2020
  • nariadil zatvorenie materskej školy, ul. Lesnícka, od 29.6.2020 - 10.07.2020, otvorená bude 13.7.2020

Krízový štáb odporúča:

  • zrušiť športové podujatia a znížiť počet športovcov na jednom mieste v prípade tréningov,
  • zrušiť kultúrne podujatia,
  • nenavštevovať detské ihriská
  • obmedziť pohyb občanov po cyklotrase
  • obmedziť stretávanie sa  v skupinách na verejnosti
  • používať ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky

Mesto Krásno nad Kysucou chce poprosiť občanov, ak to nie je nevyhnutné nenavštevovať úrady a využívať možnosti elektronického vybavovania. Zároveň ide o preventívne opatrenia a preto žiadame občanov, aby sa disciplinovane správali k prijatým opatreniam a dodržiavali všetky hygienické nariadenia.