Nábor žiakov do tanečného odboru

Základná umelecká škola v Krásne nad Kysucou prijíma žiakov do tanečného odboru, na výučbu klasického tanca a scénického tanca. Výučba by prebiehala každý piatok od 14:00 do 16:15 s tým, že vyučujúca by pred vyučovaním vyzdvihla žiakov z družiny.


Prihlásiť svoje dieťa môžete priamo v ZUŠ alebo na tel. č. +421 4385 242.