Mesto sa rozvíja aj počas pandémie

V krízovej situácii, po prijatí obmedzujúcich opatrení sa niektoré rozvojové projekty riešia oveľa zložitejšie, no mesto musí ďalej žiť a pripravovať sa na obdobie po skončení pandémie.

Momentálnu situáciu, keď sú niektoré činnosti dočasne pozastavené, sme využili na rekonštrukcie a opravy mestského majetku.

Na začiatku pandemickej krízy boli zatvorené zberné dvory a preto sme začali s rekonštrukciou objektu separačnej haly s prívodom vody, hygienických zariadení ale i vonkajších priestorov zberného dvora, ktoré chceme ukončiť počas leta.

Rovnako aj športoviská, futbalové ihriská prešli rekonštrukciou a bežnou údržbou, ktorá sa nedala vykonať počas prebiehajúcich tréningových procesov. Futbalové ihriská využíva viac ako 100 športovcov a nechceli sme obmedzovať ani ich, ani deti počas tréningu.

„Umelý trávnik sme postupne upravili, dosypali a vyčesali. Je potrebné urobiť takúto údržbu minimálne každé dva roky, aby sme zachovali nielen kvalitu ale aj čo najdlhšiu životnosť tohto trávnika“, uviedol primátor Jozef Grapa.

Rovnako aj hlavný futbalový trávnik prešiel po 10 rokoch razantnou revitalizáciou, ktorá zahŕňala prerezanie trávnika, odstránenie machu a náletových rastlín. Trávnik bol prepieskovaný, zasmykovaný a chemicky ošetrený proti nežiadúcim náletovým burinám.

Galéria k článku