2. kolo celoplošného testovania na COVID-19

V sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020 sa uskutoční v našom meste druhé kolo celoplošného testovania na COVID–19. Oproti minulému víkendu prišlo k zmene času testovania, tentokrát bude od 8:00 do 20:00 hod. Prišlo aj k zmene odberného miesta č. 2, namiesto námestia pred kultúrnym domom sa bude testovať na ZŠ Mládežnícka - Pavilón C (vchod od kultúrneho domu).

  1. odberné miesto – Reštaurácia Kolkáreňprednostne pre občanov z Ul. 1. mája (od štadióna po mestský úrad), Námestie mieru, Ul. SNP (od Námestia mieru po cintorín), Lazná, Hôrky, Jána Palárika, Štefana Kováča, Kpt. Karola Pagáča, Obrancov mieru, Žilinská, Bajcárová, Kysucká cesta, osady Gašov, Šurábov, s. č.1336
  2. odberné miesto – Základná škola Mládežnícka – pavilón C (vchod od kultúrneho domu) prednostne pre občanov Ul. SNP (od cintorína po Železobetónový most) Ul. 1. mája (rodinné domy od MsÚ po Zdravotné stredisko), Ul. Revolučná, Mládežnícka, Lesnícka
  3. odberné miesto – Základná škola Mládežnícka – pavilón Bprednostne pre občanov z Ul. 9. mája, Struhy, Ul. MUDr. Hálka, Gavlasov
  4. odberné miesto – Základná škola Kalinovprednostne pre občanov z Jozefíkov, Radovka I., Radovka II., Ul. Družstevná, Záhradná, Škerenčákov, Bohovičov, Školská, Kalinovská, Nábrežná, Ul. Ing. Jozefa Horníka, u Kuljovských, Šustkov – Jedličník.
  5. odberné miesto – Reštaurácia DA-SYprednostne pre občanov z Ul. Staničná, Leonarda Sojčáka, Dielničky, Uhliská, Vlčovská, osady Grapov, Jantov, Šustkov, Gundášov, Sýkorov, Macurov
  6. odberné miesto – Materská škola Blažkovprednostne pre obyvateľov časti Blažkov, Drozdov, Nižné Vane, Vyšné Vane.

Na testovanie môžete prichádzať v akomkoľvek čase, ale odporúčame dodržať rozpis z minulého víkendu. V prípade, že na inom odbernom mieste bude menej záujemcov o testovanie, budeme Vás o dostupnom mieste informovať prostredníctvom rozhlasu, sociálnych sietí a mobilnej aplikácie.

Prestávky budú v čase od 12:00 do 12:45 a od 17:00 do 17:30 hod.

Podľa usmernenia z Úradu vlády SR, sa 2. kola celoplošného testovania na COVID-19 môžu zúčastniť aj osoby, ktoré sa nezúčastnili 1. kola testovania.  Certifikát z 1. plošného testovania odporúčame zobrať so sebou na 2. kolo (ak ste sa prvého kola zúčastnili).

Upozorňujeme, že ak ste mali počas prvého plošného testovania pozitívny výsledok testu, druhého kola testovania sa nemôžete zúčastniť. Karanténa sa pre Vás končí po 10-tich dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19.

V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti sú k dispozícií v rámci Žilinského kraja dohodnuté ubytovacie zariadenia, v ktorých bude možné vykonať dobrovoľnú karanténu s cieľom eliminovať nákazu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za Žilinský kraj je k dispozícií Holiday Inn Žilina a Kúpele Lúčky, a.s.. Pobyt za karanténu si hradí záujemca. Priemerná cena v týchto zariadeniach je 47€ za noc plus stravná jednotka 13€ na deň.

Bližšie informácie získate na Infolinke COVID-19: 0800174174

Galéria k článku