Zápis do 1. ročníka 2019/2020

Základná škola Mádežnícka oznamuje, že v dňoch 8.4.2019 (pondelok) od 13.00 hod. do 16.30 hod. a 9.4.2019 (utorok) od 13.00 hod. do 15.30 hod. sa uskutoční  zápis do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a príspevok 15 €. Aj v prípade, že rodič žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, musí s ním prísť na zápis. Bude im poskytnutá odborná konzultácia pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

V prípade, že dieťa už má odporučenie o odklade školskej dochádzky pre šk. rok 2019/2020 z CPPPaP, prinesie ho rodič na zápis (bez dieťaťa) spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast.