Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Ďalšie informácie: