V meste vyrastie turistická rozhľadňa

Avizovaná stavba rozhľadne, ktorá je plánovaná v osade u Jantov - Holý diel, naberá reálne kontúry. V týchto dňoch primátor mesta Jozef Grapa spolu s autorom pripravovaného diela Stanislavom Mikovčákom vytýčili konkrétne územie krásňanskej rozhľadne.

Obdivuhodný pohľad ocenili všetci zainteresovaní a najmä tí, ktorí tam boli po prvýkrát. „Práve som sa presvedčil, že dané miesto spĺňa všetky atribúty rozhľadne a panoráma v smere Čadca, Kysucké Nové Mesto je úchvatná“ vyjadril sa Stanislav Mikovčák.

„Prešli sme možnú prístupovú cestu k rozhľadni zo Zákysučia kde chceme vybudovať chodník k plánovaným zastaveniam krížovej cesty spolu s malou architektúrou. Doriešili sme parametre budúcej krížovej cesty, ktorá sa už začne projektovať. Dúfame, že rozpočet stavby budeme vedieť naplniť najmä z mimorozpočtových príspevkov mesta a podarí sa nám zohnať financie z viacerých zdrojov tak, aby budúci rok mohli obyvatelia i návštevníci mesta vykročiť na nenáročnú turistiku po krížovej ceste, na konci ktorej budú odmenení čarokrásnym výhľadom na mesto Krásno nad Kysucou a jeho okolie“ uviedol primátor mesta.

Plánovaná rozhľadňa nad Krásnom podľa návrhu Ing. arch. Stanislava Mikovčáka, známeho staviteľa rozhľadní, bude znamenať nielen turistickú atraktivitu nášho mesta, ale aj akýsi symbol. Predovšetkým symbol spojenia zeme s nebom, symbol budúcnosti, ktorú vidíme v našich deťoch, ale aj krásneho nadhľadu, ktorý je taký potrebný v medziľudských vzťahoch. Lebo naše mesto – to sme my sami.

Galéria k článku