Úprava parkovej zelene

Každý z nás sa určite rád pohybuje v čistom, udržiavanom a zelenom prostredí, preto vedenie mesta aj tento rok pristúpilo k revitalizácii niektorých zelených plôch, či už pred mestským úradom, pri kostole sv. Ondreja, alebo pri zdravotnom stredisku, kde prebieha úprava a výsadba parkovej zelene.

Žiaľ, práve toto miesto je každoročne značne poškodené. Obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti buď nechcú, alebo nevedia zabrániť vandalizmu. Napriek tomu, sme sa opäť rozhodli pristúpiť k obnove zelene, ktorá by mala odolávať výtržnostiam vandalov.

Veď zdravotné stredisko navštevujú nielen miestni obyvatelia, ale veľa pacientov tu dochádza z blízkeho i širokého okolia. Niektoré ambulancie tu slúžia pre Čadcu, ale i okres Kysucké Nové Mesto. „Dúfame, že nové parkové úpravy si budeme chrániť a ocenia ich aj najmä obyvatelia, ktorí tu žijú. Pozitívnym príkladom sú občania niektorých bytových domoch, ktorí si dobrovoľne skrášlili svoje predzáhradky. Touto cestou sa im chcem zo srdca poďakovať a uviesť ich ako vzorný príklad spolupatričnosti, lebo nie všetko a všade sa dá zabezpečiť pracovníkmi mesta. Veríme, že nové prakové úpravy potešia i pacientov, ktorí smerujú do zdravotného strediska“, povedal primátor mesta Jozef Grapa.

Galéria k článku