Týždeň mozgu

Týždeň mozgu, ktorý sa uskutoční od 11. do 17. marca je celosvetovo organizovaná akcia prebiehajúca od roku 1966. Do tejto akcie je zapojených 61 krajín vrátane Slovenska, ktoré sa do nej zapojí už po dvanásty krát. Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“ je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o ochoreniach mozgu, spôsoboch ich liečby, ale najmä o ich prevencii.

Ľudský mozog je najkomplikovanejšia a najmenej objasnená časť ľudskej anatómie. Čo ste o mozgu možno nevedeli:

 • mozog váži približne 1 300 až 1 600 g,
 • v mozgu je viac ako 150 000 km krvných ciev,
 • mozog pozostáva z viac ako 100 miliárd neurónov,
 • spotrebúva 20 % kyslíka z krvného obehu,
 • bez kyslíka dokáže mozog prežiť 4 – 6 minút, potom začne odumierať,
 • 78 % mozgu tvorí voda,
 • mozog spracováva viac informácii ako encyklopédia,
 • je viac aktívny v noci ako cez deň,
 • spotrebuje energiu rovnajúcu sa 10 wattovej žiarovke.

Človek v priebehu života prichádza o časť neurónových spojení, čím sa činnosť mozgu spomaľuje, človek začne zabúdať, nie je schopný pohotovo reagovať a pod. Do určitej hranice je zabúdanie kľúčov a telefónnych čísel v každodennom živote normálne. To, ako mozog vyhodnocuje, čo si má zapamätať len na kratší čas, alebo má niečo uložiť do dlhodobej pamäte ovplyvňuje aj viacero faktorov: od momentálneho citového rozpoloženia cez hladinu stresu, predchádzajúce spomienky až po vedomé vnímanie informácií a snahu zapamätať si ich. Ako roky plynú, krátkodobá pamäť funguje stále horšie, najmä ak sa netrénuje. Mozog treba  neustále zamestnávať - aby nezlenivel. Prinášame Vám niekoľko tipov pre dobrú pamäť:

Týdeň mozgu

 • Pozitívny postoj – pozitívne myslenie, optimizmus a prekonávanie samého seba.
 • Koncentrácia – čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia.
 • Selekcia – nezaťažujme si pamäť deprimujúcimi a zbytočnými myšlienkami a informáciami, ale selektujme ich.
 • Vizualizácia – prostredníctvom obrazov si vytvárame vlastné obrazy, mozog si ich tak lepšie zapamätá.
 • Intelektuálna zvedavosť – čím máme viac vedomostí, tým ľahšie nasávame nové, ďalšie informácie.
 • Odpočinok – mozog potrebuje aj oddych, preto nesmieme zabúdať na relax.
 • Okysličovanie – fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti.
 • Precvičovanie pamäti – hranie spoločenských a vedomostných hier, sledovanie vedomostných súťaží a pod. (zdroj: www.uvzsr.sk, www.alzheimer.sk).

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci