Osady prilákali prvých návštevníkov

Unikátny projekt osád s názvom „Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky“ zaujal a získal si srdcia nie len Krásňanov, turistov z okolia, ale aj širokú verejnosť, nakoľko v rámci predmetného projektu mesto Krásno nad Kysucou sprístupnilo a vyznačilo 16 pôvodných osád rozmiestnených nad naším mestom.

Mladé i staršie generácie chcú navštíviť rodisko svojich rodičov, či starých rodičov a samozrejme, majú záujem dozvedieť sa viac i o ostatných udalostiach v okolí. Tak ako sa niektorí vyjadrili, poznali len jeden kopec, kde žili ich starí rodičia a nevedeli, koľko priľahlých usadlostí s peknou architektúrou sa v Krásne nad Kysucou nachádza.

V súčasnosti prebieha súťaž na stránke https://osady.mestokrasno.sk, kde okrem možnosti získať niektorú z pekných cien, je pre mnohých cieľom získať nezabudnuteľný zážitok pri výstupe pešo či na bicykloch. O veľkom záujme zapojiť sa do súťaže svedčí i to, že už prví jednotlivci, či skupiny absolvovali túru po všetkých 16 osadách. Pomerne veľké množstvo tvoria tí, ktorí majú viac ako polovicu osád navštívených. Každú voľnú chvíľu využívajú na to, aby pokračovali v „Tour de Krásno“, a to až do víťazného cieľa. Pre inšpiráciu budeme postupne zverejňovať fotografie jednotlivcov i skupín, ktorí už absolvovali exkurziu po krásňanských osadách.

Tí, ktorí začínate a máte námet na zlepšenie značenia turistických chodníkov prostredníctvom orientačných tabúľ v teréne, prípadne chcete vyzdvihnúť konkrétny moment, ktorý stojí za pozretie, pošlite nám svoje návrhy a pripomienky e- mail: info@mestokrasno.sk.

Podľa slov tých, ktorí už navštívili osady v podobe pešej turistiky či cykloturistiky, to je nádherný pocit z nezabudnuteľných výhľadov, ktoré sa im núkajú, ako aj v neposlednom rade zaslúžený relax. Avšak pre tých, ktorí už nemajú dostatok síl na túry, existuje možnosť si pozrieť fotografie jednotlivých osád na stránke mesta, a tak si pripomenúť svoje detstvo, mladosť, môžu popísať a zaslať nám informácie, ako sa v danej osade žilo, ako vznikali, aby sme my mohli poskytovať tieto vzácne pramene ďalším návštevníkom a obohatiť ich vizuálne zážitky zaujímavými faktami z minulosti.

Galéria k článku