Novoročný príhovor primátora mesta 2019

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,

Vy, ktorí sleduje dianie v našom meste uznáte, že aj v tomto roku sa v Krásne udialo veľa pozitívneho. Za toto všetko dobré, ktoré sa v našom meste spravilo Vám chcem veľmi pekne poďakovať, lebo bez vašej podpory a pomoci by nikto nezvládol také veľké premeny ako sú v našom meste. Tieto zmeny oceňujú nielen Krásňania, ale najmä návštevníci nášho mesta, prípadne rodáci, ktorí sa tu po dlhšom čase vrátia, či už na návštevu, alebo za povinnosťami.

Chcel by som vyzdvihnúť niektoré skupiny i jednotlivcov osobne za pomoc, ktorou pomáhajú a zapájajú sa do diania v meste. Vďaka patrí Vám bez rozdielu a dúfam, že v tejto vrúcnej vďake sa tam všetci nájdete. Ďakujem za veľkú podporu, ktorú ste mi vyjadrili v komunálnych voľbách na post primátora mesta. Vaša dôvera ma naplnila novou energiou a chcem pracovať ešte intenzívnejšie pre naše mesto. Okrem Vás milí Krásňania, chcem poďakovať i vedeniu župy, jednotlivým ministrom a pracovníkom ministerstiev ako i vedeniu úradov štátnej správy, ktorí pomáhajú nášmu mestu.

V týchto dňoch, keď prežívame slávnostné chvíle príchodu nového roka, užime si ich s prísľubom, že po opadnutí novoročnej eufórie vstúpime do nových pracovných dní s odhodlaním a spoločnými silami urobiť maximum pre rozkvet mesta Krásno nad Kysucou.

Úspešné vykročenie do nového roka, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania, aby ten nasledujúci rok 2019 bol lepší a úspešnejší ako ten predošlý Vám želá

 

Ing. Jozef Grapa primátor mesta

Galéria k článku