Nové byty už majú svojich nájomníkov

S rozvojom mesta Krásno nad Kysucou rastie i veľký dopyt po bývaní. Žiaľ, prejavil sa rapídny záujem o bývanie a nie je možné uspokojiť všetkých žiadateľov, ale radovať sa môže aspoň 24 rodín, ktorým boli pridelené mestské nájomné byty v novovybudovaných troch bytových domoch v mestskej časti Zákysučie.

Vedenie mesta, mestské zastupiteľstvo a sociálna komisia sa rozhodli prideľovať nové byty žrebovaním, ktoré prebehlo v uplynulých dňoch. Šťastní nájomníci už v tomto mesiaci budú môcť podpisovať nájomné zmluvy na jedno, dvoj a trojizbové byty, ktoré sa v súčasnosti kolaudujú.

Nové bývanie je zaujímavé aj novými technológiami, ktoré sa používali pri výstavbe bytoviek. Znižujú tepelnú náročnosť na najvyššiu možnú mieru a budúcim nájomcom ušetria náklady na vykurovanie. Okrem zatepľovacích prvkov sú nainštalované ako v jediných bytoch v meste i rekuperačné jednotky, ktoré zohrievajú pri výmene vzduchu chladný vzduch a tým šetria energiu na vykurovanie.

Bytovky boli financované z príspevkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 672 190€ a dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na bytový dom 448 120€ a na technickú vybavenosť v sume 44 690€. Mesto Krásno nad Kysucou spolufinancovalo bytový dom na technickú vybavenosť sumou 41 663,83€.

Dodávateľom stavby je Mestský podnik Krásno nad Kysucou, ktorý momentálne odstraňuje nedorábky a drobné závady na stavbe.

Správca bytoviek: KRASBYT, s.r.o., ktorý bude uzatvárať nájomné zmluvy.

Želáme novým nájomníkom pokojné a príjemné bývanie, pocit pohodlia domova a tým, ktorí plánujú si založiť rodinu, veľa zdravých potomkov.

 

Galéria k článku