Mesto Krásno nad Kysucou opäť najlepšie na Kysuciach

To, že sa v Krásne nad Kysucou veľa investuje, ale aj dobre hospodári, sme sa boli presvedčení vo vedení mesta a v súčasnosti to potvrdil i samotný inštitút pre ekonomické reformy INEKO, ktorý zverejnil analýzu finančnej stability slovenských miest. Analýza bola zostavená na základe hospodárenia za rok 2018.

Zo 140 hodnotených miest sa mesto Krásno nad Kysucou umiestnilo v rámci celej SR na 11. mieste, čo je najlepšie umiestnenie v rámci Kysúc. Naše mesto získalo v hodnotení 5,48 bodov čo znamená v celkovom bodovaní výborné finančné zdravie.

Tabuľka analýzy Ineko

INEKO každoročne hodnotí finančné zdravie slovenských miest a obcí. Ako po iné roky, naše mesto má nulový dlh a žiadne záväzky po splatnosti, pričom priemerný dlh samospráv na SR je 19,2%.

Potešujúca je najmä intenzita investovania, ktorá predstavuje v meste 49,5% a priemer v SR je 10,2%. Rastie nám i čistý majetok mesta a kladné sú i ďalšie ukazovatele ako základná bilancia, dlh na obyvateľa, ktorá je nulová a tiež čistý majetok na obyvateľa je 2 567€ oproti priemeru SR 1 457€ čo znamená, že mesto je „bohaté mesto“ a každoročne mestský majetok k počtu obyvateľov rastie. Pozitívny je aj výsledok hospodárenia na obyvateľa v roku 2018, keď naše hospodárenie bolo 42€ na obyvateľa a priemer celej SR bol 29€ na obyvateľa.

„Hodnotenie INEKO ma potešilo, ale niektoré indikátory nie sú dobre nastavené. Ak by boli nastavené viac logicky, tak Krásno je v prvej trojke v rámci rebríčka finančného zdravia. Nelogické sú príjmy zo ŠFRB, ktoré slúžia na výstavbu nájomných bytov. Mesto má tieto príjmy hodnotené 56,2% oproti priemeru SR 13,9% a toto je jeden z najhorších ukazovateľov, ktorý nám zobral body. Keby sme nestavali byty a nechali ľudí odísť z nášho mesta, boli by sme lepšie hodnotení ako keď sa snažíme udržať rodiny a mladých v meste. Keď som bol prvýkrát zvolený do funkcie primátora mesta, hodnotenie mesta bolo pod priemerom SR a postupne v ďalších rokoch sme sa posúvali v celkovom hodnotení nad priemerom miest a obcí celej samosprávy na Slovensku. Toto je moja spätná väzba na analytické vyhodnotenie, ktoré vykonáva inštitút pre ekonomické reformy. Dúfam, že v nastúpenej ceste zotrváme a dôveru, ktorú mi dali občania, budem napĺňať k spokojnosti nášho mesta“ povedal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Hodnotenie mesta Krásno nad Kysucou

Hodnotenie finančného zdravia mesta Krásno nad Kysucou

Analýza inštitútu INEKO o hospodárení miest v roku 2018