Krásno nad Kysucou je najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva v okrese Čadca

Mesto Krásno nad Kysucou v rámci projektu Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), získalo ocenenie Najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva v okrese Čadca. Projekt, ktorý realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura bol zameraný na analýzu a hodnotenie internetových stránok obcí a miest ŽSK. Skúmali sa a hodnotili informácie, ktoré by samosprávy mali mať na svojich weboch podľa zákona 211 (Zákon o slobode k informáciám).  Žilinský samosprávny kraj zahŕňa 5 regiónov a 11 okresov. V kraji je 296 obcí a 19 miest. Celkovo bolo hodnotených 308 webových stránok miest a obcí, 7 samospráv nemalo vôbec webovú stránku alebo ju malo neplatnú (neoficiálnu).

Údajov, ktoré boli monitorované, bolo spolu 60. Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Taktiež sa hodnotila užívateľská stránka webových sídiel. Občianske združenie Pro Senium et Cultura realizovalo tento projekt v mesiacoch jún 2018 – november 2019.

Toto ocenenie za webstránku nie je prvé, ktoré mesto Krásno nad Kysucou získalo, v roku 2018 obdržalo cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku na Slovensku.

„Máme radosť, že našu internetovú stránku ocenili hodnotitelia tohto projektu, ale našim prvoradým zámerom nebolo získať ocenenia, ale poskytovať aktuálne informácie o fungovaní mesta. Či už o transparentnom financovaní, o výberových konaniach, o nájomných zmluvách ale aj o ostatných veciach o ktorých mesto rozhoduje, a o ktorých by mali byť občania informovaní“, uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Všetky výsledky sú dostupné na stránke na mapa.expositus.sk.

Krásno nad Kysucou je najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva v okrese Čadca