Krásno má najlepšiu bezbariérovú stránku na Slovensku

V priestoroch bratislavského hotela Crowne Plaza sa v dňoch 13. a 14. novembra 2018 konal medzinárodný kongres ITAPA, ktorý sa venuje informačným technológiám vo verejnej správe. V rámci kongresu sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení 15. ročníka celoslovenskej súťaže samospráv ZlatyErb 2018 o najlepšiu internetovú stránku, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska, eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno - komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

Víťazom kategórie "Najlepšia bezbariérová stránka" sa stalo mesto Krásno nad Kysucou. Internetová stránka mesta www.mestokrasno.sk, tak patrí spomedzi 2933 obcí a miest na Slovensku medzi tie najlepšie z hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ocenenie prevzal osobne z rúk predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislava Mamojku, primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

Ing. Jozef Grapa preberá ocenenie ZlatyErb.sk

Mesto Krásno nad Kysucou koncom roka 2017 spustilo novú, vizuálne modernejšiu, a prehľadnejšiu webovú stránku ktorá nahradila predošlý web. Nové moderné internetové stránky spĺňajú aktuálne technické štandardy a zákonné podmienky, majú jednoduchšiu štruktúru a umožňujú užívateľom rýchly prístup k potrebným a aktuálnym informáciám. Veľký dôraz pri tvorbe stránky sa kládol na prístupnosť stránky, teda aby sa jej obsah bez problémov zobrazoval všetkým občanom na akomkoľvek prehliadači, mobilnom telefóne, tablete, či na zariadeniach pre hendikepovaných užívateľov.

"Ocenenie nás veľmi príjemne potešilo a je pre nás potvrdením toho, že aj z pohľadu nezávislých špičkových odborníkov bola táto zmena urobená kvalitne. Stále vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich rokoch určite snažiť. V rámci skvalitňovania služieb pre občanov neustále oficiálnu webovú stránku inovujeme, aby sa uľahčil prístup k tlačivám, kontaktom či novinkám zo života v meste. Elektronizácia služieb sa nevyhýba ani nám a snažíme sa držať krok v tomto smere, dokonca ísť príkladom aj ostatným mestám" hovorí primátor mesta Ing. Jozef Grapa

ZlatyErb.sk pre mesto Krásno nad Kysucou

Porota hodnotila 66 kritérií v 12 kategóriách. Ceny ZlatyErb.sk 2018 odovzdával Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska, Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Miro Drobný, predseda poroty.

Galéria k článku