Kompostéry stále k dispozícii

Projekt, ktorý sa zrealizoval na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, sa medzi obyvateľmi mesta osvedčil. Stovky kompostérov, ktoré dostali občania bezplatne, už slúžia svojmu účelu a pokosená tráva, rastlinný odpad zo zeleniny, z ovocia, či iné bioodpady sa už nemiešajú v zmesovom odpade, ale rozkladajú sa na kvalitné hnojivo.

Táto pozitívna skúsenosť podnietila ďalších občanov, ktorí neprejavili záujem v stanovenom čase o kompostér, preto vedenie mesta pristúpilo k iniciatíve, aby rozdalo kapacitne viac ako sto kompostérov pre nových žiadateľov, ktoré si už okrem nahlásených žiadateľov, môžu prevziať na mestskom podniku.

Mesto po vyčerpaní avizovaného množstva kompostérov už nebude mať iné k dispozícii, a preto nebude akceptovať nové prihlášky. Vyzývame občanov, ktorí poslali svoju žiadosť a nevyzdvihli si kompostér, aby tak spravili do konca mesiaca júl, inak v mesiaci august bude pridelený novým záujemcom.

Informujeme žiadateľov o kompostér, ktorí vyplnili žiadosť najneskôr k dnešnému dňu t.j. 3.7.2019, aby si kompostér prišli vyzdvihnúť počas pracovných dní v priestore spoločností Krasbyt s.r.o., Mestský podnik Krásno nad Kysucou s.r.o. (bývalé Technické služby, kotolňa) v čase od 13:00 do 14:00hod.

Bližšie informácie: Mestský podnik Krásno nad Kysucou s.r.o., Tel.: 0918 569 712, 041/381 29 36