Bezplatné korčuľovanie pre obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou nekončí

Koncom minulého roka mesto zabezpečilo obyvateľom bezplatné verejné korčuľovanie a žiakom základnej školy pripravilo kurz korčuľovania.

Vzhľadom k prejavenému záujmu o verejné korčuľovanie a hokejovú školu, ktorú navštevuje okolo 55 detí, vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že aj tento rok budeme pokračovať v naštartovanom projekte. V spolupráci s MM arénou zabezpečí bezplatné korčuľovanie pre verejnosť a to každý piatok od 11. januára 2019 do apríla 2019 v čase od 15:30hod. – 16:30hod.

Stačí, ak sa pri vstupe preukážete občianskym preukazom, kartičkou poistenca, alebo iným akceptovateľným dokladom, na ktorom je uvedená adresa trvalého bydliska. Počas verejného korčuľovania bude zabezpečený dozor na ľade a zdravotná služba v prípade úrazu.

Žiakom základnej školy upresnia presný čas Školy korčuľovania triedni učitelia, a keďže záujem o krúžok ľadového hokeja je značný, pripravujeme možnosť založenia hokejového žiackeho družstva, ktoré by si zmeralo sily s inými súpermi.

Ak bude záujem pretrvávať aj naďalej, sme pripravení zabezpečiť verejné bezplatné korčuľovanie od septembra až do konca roku 2019.

Veríme, že si opäť nájdete cestu na “krásňanský“ zimný štadión.

Bezplatné korčuľovanie Krásno nad Kysucou