Rozbieha sa unikátny projekt Osadami mesta

Krásno nad Kysucou je typické tým, že osídlenie v centre mesta bolo až do polovice minulého storočia minimálne a ľudia žili v osadách nad Krásnom. Od polovice minulého storočia sa začala výstavba sídlisk a rodinných domov, čo spôsobilo, že obyvatelia sa začali pomaly sťahovať z osád bližšie do centrálnej zóny mesta. Čo malo za následok že osady pomaly vymierali a ostali tam už len chatári, chalupári a niektorí verní, najstarší obyvatelia.

V súčasnosti mesto postupne rekonštruuje poľné prístupové cesty a prepája jednotlivé osady tak, aby boli dostupné pre turistov a vhodné na cykloturistiku. V týchto dňoch sa usadzujú desiatky orientačných drevených stĺpoch a sedemnásť veľkých informačných tabúľ, ktoré budú umiestnené pred vstupom do jednotlivých osád. Tabule obsahujú podrobný popis osád a farebne vyobrazené zaujímavostí, ktoré sa nachádzajú v danej lokalite, ako aj podujatia, ktoré sa konajú v meste počas roka. „Chceli sme využiť tento jedinečný potenciál, s ktorým mesto disponuje a zaujať nielen domácich obyvateľov, ale najmä turistov. Plánujeme oživiť osady a dúfame, že okrem cyklotrasy, ktorá je unikátna v rámci Slovenskej republiky, budú aj trasy do osád pre horské bicykle jedným veľkým lákadlom.“ uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Nadšenci cykloturistiky si môžu odskúšať nové trasy a značenie na Krásňanskom Drapáku, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2018 v rámci prezentácie tohto zaujímavého projektu.

Tento projekt plánujeme v budúcnosti rozšíriť aj do susedných obcí. Cez horské chodníky sa táto trasa napojí na jestvujúce cyklotrasy, smerom na Bystrickú cyklomagistrálu a na novovybudovanú trasu do Poľska a smerom na Žilinu. Po dobudovaní spoločného cyklistického diela si môžu záujemcovia o cyklistiku prísť na svoje v našom krásnom Kysuckom regióne.

logá

Galéria k článku