Adventné zastupiteľstvo 2018

Dňa 19. decembra 2018 sa uskutočnilo posledné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa nieslo vo vianočnej atmosfére vďaka vystúpeniu detského folklórneho súboru Sedmohlások pod vedením pani PaedDr. M. Kováčikovej.

Detičky zavinšovali a zaspievali vianočné koledy a tak spríjemnili primátorovi mesta, zástupcovi a prítomným poslancom predvianočné rokovanie. Všetci zúčastnení boli obdarovaní milým darčekom od detí a tie si na oplátku vyslúžili veľký potlesk.

Poďakovanie vyjadrila aj vedúca súboru primátorovi mesta za splnený sľub, ktorý im dal a deti môžu reprezentovať naše mesto v nových krojoch, ktoré im veľmi pristanú. „Je potešujúce, že folklór a tradície v Krásne nevymierajú aj vďaka podpore zo strany mesta“ uviedol primátor.

Vystúpenie detského folklórneho súboru pozitívne ovplyvnilo aj rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa nieslo v pokojnom duchu a v predvianočnej atmosfére o čom svedčí aj komunikácia pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2019 a v ďalších bodoch programu.

Galéria k článku