Tradícia stavania májov je živá aj dnes

Májová zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Slovenským zvykom už od stredoveku bolo, že chlapci stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami - máj. Máje si ľudia stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Poľnohospodárom zas mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu.

V duchu ľudových tradícii v posledný aprílový deň postavili členovia DHZ Krásno nad Kysucou s primátorom mesta Jozefom Grapom farebný máj. Májovú polazničku zdobili deti z Detského folklórneho súboru Drevárik, ktoré zároveň spievali i tancovali v rámci kultúrného programu. Neodmysliteľnou súčasťou stavania mája patrí pieseň "Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadení" v podaní mladších členov z DFS Drevárik, ktorý pôsobí pod Základnou umeleckou školu v Krásne nad Kysucou.

Zelený máj je dlhoročnou ozdobou námestia pred mestským úradom. Raritou je, že ho hasiči stavajú tradičnou ručnou metódou, pomocou klieští. Má výšku 22-metrov a vztýčili ho za necelých 30 minút.

V súčasnosti sa máje už menej stavajú pre konkrétne dievčatá. Skôr ich s obľubou umiestňujú na námestie, alebo pred významné budovy v mestách.

K príjemnej atmosfére prispeli i dlhoočakávané slnečné lúče. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a zúčastnili sa na stavaní mája i vám, ktorí ste sa prišli pozrieť.

Mesiac máj ubehne ako voda a čoskoro sa tešíme na spoločné váľanie mája.

Galéria k článku